soni 4 (2021): Иқтисодиёт ва таълим

Nashr qilingan: 2021-08-30

To'liq son


PDF

Рақамли иқтисодиёт


Абдурашид Қодиров, Фурқат Базаров, Алия Ахмедиева, Бахтиёр Маъмуров
19-25
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF

Молия ва солиқлар


Ойбек Дусмухамедов
113-124
ЎЗБЕКИСТОНДА МОЛИЯВИЙ ХИЗМАТЛАР ОММАБОПЛИГИНИ ОШИРИШДА АҲОЛИНИНГ МОЛИЯВИЙ САВОДХОНЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ
PDF
Нурали Ризақулов
124-127
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ИНСТИТУТЛАРИДА БИЗНЕС-ТАҲЛИЛ ИНСТРУМЕНТЛАРИНИ АМАЛДА ҚЎЛЛАШ ВА БИЗНЕС-ТАҲЛИЛЧИНИНГ ЎРНИ ВА ЯНГИ ШАРОИТДА ҚАНДАЙ МУВАФФАҚИЯТ ҚОЗОНИШИ МАСАЛАЛАРИ
PDF (English)
Ulug‘bek Hakimov
127-132
O‘ZBEKISTONDA SOLIQ QARZLARINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH TAHLILI
PDF
Сарвар Гиясов
132-140
СОЛИҚЛАР ВОСИТАСИДА РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ ХАЛҚАРО АМАЛИЁТИ
PDF
Комил Сайидов
141-145
ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИНГ МУЛКИЙ ДАРОМАДЛАРИНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШНИНГ ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА
PDF
Сирожиддин Аброров, Жаҳонгир Имамназаров
146-159
ИСЛОМ МОЛИЯСИ: ЎЗБЕКИСТОН УЧУН ЯНГИ ИМКОНИЯТЛАР
PDF
Нодира Соатова
159-167
МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАР СОЛИҚЛИ ДАРОМАД БАЗАЛАРИНИ МУСТАҲКАМЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИ
PDF
Алиасқар Суванқулов, Азамат Эшанкулов
167-172
БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА НАЗОРАТ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
PDF
Фахриддин Исаев
172-176
КАМЕРАЛ СОЛИҚ ТЕКШИРУВЛАРИНИ ЎТКАЗИШДА СОЛИҚ ТАҲЛИЛИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
PDF
Комил Ҳотамов, Жалолиддин Аминбоев
177-180
ИЖТИМОИЙ СОЛИҚНИ ҲИСОБДА АКС ЭТТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит


Саноат иқтисодиёти


Равшан Исаев
233-236
ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ИНТЕГРАЛЛАШГАН КОМПЛЕКС ТИЗИМЛИ СТРАТЕГИЯНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-БОШҚАРУВ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
PDF
Shohruh Mamadjonov, G'afurjon Madiyarov
236-240
KOSONSOY TUMANIDA PAXTA YETISHTIRISH VA UNING SAMARADORLIGI MASALALARI
PDF
Шахноза Хакимова, Муяссар Умарходжаева
240-246
YAPONIYANING ILG'OR TAJRIBALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA O'ZBEKISTON AVTOMOBILSOZLIK SANOATINING BARQAROR RIVOJLANISHINI QO'LLAB-QUVVATLASH UCHUN BARQAROR TA'MINOT ZANJIRINI YARATISH
PDF (English)
Нигора Абдурашидова
246-249
АВТОМОБИЛЬ ТРАНСПОРТИ КОРХОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ
PDF
Нозима Гиязова
249-252
СТРАТЕГИК РАҚОБАТБАРДОШ УСТУНЛИКЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ САНОАТ КОРХОНАСИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ ДИАГНОСТИКАСИ УСЛУБИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ
PDF
Махмуджон Мухтаров, Муродилла Акбаров
252-255
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА САНОАТ КОРХОНАЛАРИ САМАРАДОРЛИГИГА МЕҲНАТ САЛОҲИЯТИ ТАЪСИРИ
PDF
Нуриддин Рахманов, Саидвали Юсупов
255-261
ТЎҚИМАЧИЛИК КОРХОНАЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИЛАЁТГАН МАҲСУЛОТ ТУРЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ
PDF
Жалолиддин Суюнов
261-267
ОЗИҚ-ОВҚАТ САВДОСИ КОРХОНАЛАРИДА ХИЗМАТЛАРНИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯЛАШНИНГ МОҲИЯТИ ВА МУАММОЛАРИ
PDF
Гулчехра Нигматуллаева
268-270
O'ZBEKISTONDA ELEKTR-ENERGIYA SANOATINING TAHLILI
PDF (English)

Корхона иқтисодиёти ва корхонани бошқариш