Tom 23 soni 6 (2022): Iqtisodiyot va ta'lim

Nashr qilingan: 2022-12-30

To'liq son


PDF

Макроиқтисодий сиёсат


Анвар Усманов, Ўғилой Абдулазизова
17-22
АЙРИМ МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ САБАБ ВА НАТИЖАВИЙ МУНОСАБАТЛАРИ
PDF (Русский)
Акмал Абдувохидов, Достонбек Эшпўлатов, Мухтабар Нурмухаммедова, Олимжон Қаршибоев
23-33
ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТДА ИМПОРТ ЎРНИНИ БОСУВЧИ САНОАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Мансур Маманазаров
33-40
МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ
PDF
Севарахон Абдуллаева
40-47
“ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК” ВА У БЎЙИЧА НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF
Учқун Абдуғаниев
48-53
ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТНИ ҚИСҚАРТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ: ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ ТАЖРИБА ТАҲЛИЛИ
PDF
Нодира Шанасирова
54-57
СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ МУАССАСАЛАРИДА ХАРАЖАТЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Бекмурод Элмонов
58-63
ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИНИНГ БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШГА ТАЪСИРИ: ЎРТА ОСИЁ МИСОЛИДА
PDF

Демография ва меҳнат иқтисодиёти


Шухрат Исакулов
165-173
ЎЗБЕКИСТОН МИГРАНТЛАРИНИ РОССИЯДА МОСЛАШИШИНИНГ ИЛМИЙ-УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ
PDF (Русский)
Муяссар Мирзакаримова, Лола Азимова, Махлиё Юрсунова
173-180
НОАНЪАНАВИЙ БАНДЛИК ИННОВАЦИОН ШАКЛЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Шахноза Акрамова
180-185
ДЕМОГРАФИК ЎЗГАРИШЛАР: МУАММО ЁКИ ИМКОНИЯТ
PDF
Азизбек Исмаилов
186-192
АҲОЛИ БАНДЛИГИ СОҲАСИДАГИ ДАВЛАТ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ
PDF
Muazzam Bahriddinova
192-196
OʻZBEKISTONDA MIGRATSIYA JARAYONLARINING HUDUDIY XUSUSIYATLARI
PDF
Fotimabonu Doniyorova
196-202
OʻZBEKISTONDA YOSHLAR BANDLIGINI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL MUHITI
PDF (Русский)
Baxtiyor Ganiyev
203-207
OʻZBEKISTON ISHCHI KUCHI BOZORIDA TAKLIF VA UNING DINAMIKASIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI
PDF
Olimjon Nabiev
208-213
БЕҚАРОР ИШ БИЛАН БАНДЛИКНИНГ НАЗАРИЙ ВА КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ
PDF (English)
Латофат Каримова
222-229
ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ КАПИТАЛНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ
PDF
Шахноза Рахматуллаева
213-222
KPI ТИЗИМИНИНГ ХОДИМЛАР МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИ ВА УЛАР ҚЎНИМСИЗЛИГИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ
PDF (Русский)

Молия ва солиқлар


Бобур Валиев
242-247
МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛЛИГИНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ
PDF
Жахонгир Турсунов
247-253
ПЕНСИЯ ҲИСОБЛАШДА МЕҲНАТ СТАЖИНИНГ ТАЪСИРИ ВА ПЕНСИЯ ЁШИНИ БЕЛГИЛАШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ
PDF
Gulnora Davlyatova
253-257
TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA LIZING MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH
PDF
Сирожиддин Аброров
258-263
СУКУК – ИСЛОМИЙ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ 2021 ЙИЛ ЯКУНЛАРИГА КЎРА ТАҲЛИЛИ
PDF
Зафаржон Абдуллаев
264-268
МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ОМИЛЛАР ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ
PDF
Жахонгир Зайналов, Авазхон Агзамов, Зариф Ахроров
269-273
ФОЙДА СОЛИҒИ БЕЛГИЛАРИ ВА ТАМОЙИЛЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ДАВЛАТ ФАОЛИЯТИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ МАЖБУРИЙ МАНБАСИ СИФАТИДА
PDF (English)
Холбута Исматов
273-278
СОЛИҚ СИЁСАТИ СТРАТЕГИЯСИНИ АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
PDF
Sayyora Qosimova
278-283
DAROMAD KELTIRUVCHI KOʻCHMAS MULK OBYEKTLARI QIYMATINI ANIQLASH METODOLOGIYASI
PDF (Русский)
Гуляр Касимова
283-291
ИЖТИМОИЙ СОҲАДА ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИК АМАЛИЁТИДАН ФОЙДАЛАНИШ
PDF
Жохонгир Донабоев
292-296
ЎЗБЕКИСТОНДА СОЛИҚ МАЪМУРЧИЛИГИ ОРҚАЛИ РАҚОБАТ МУҲИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Ikram Navruzov
297-300
MILLIY IQTISODIYOTGА TOʻGʻRIDАN-TOʻGʻRI XORIJIY INVESTITSIYALАRNI JАLB QILISHNI RIVOJLАNTIRISH YOʻNАLISHLАRI
PDF
Behzodbek Abdurasulov
301-308
MOL-MULK SUGʻURTASI BAZAVIY TARIFLARI VA MAJBURIYATLARINI MUVO-FIQLASHTIRISH MODELI: TOSHKENT SHAHRIDAGI TURARJOYLAR MISOLIDA
PDF
Феруз Ахмедов
308-312
СОЛИҚ ТЎЛАШДАН ҚОЧИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ФИСКАЛ НАЗОРАТИ ИНСТРУМЕНТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ
PDF
Суннатулла Назаров
313-318
СОЛИҚ ТЕКШИРУВЛАРИ: КАМЕРАЛ СОЛИҚ ТЕКШИРУВИ ВА САЙЁР СОЛИҚ ТЕКШИРУВЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ
PDF
Орифжон Файзиев
318-322
СОЛИҚ ТЎЛАШДАН ҚОЧИШДА ТАҲЛИКА-ТАҲЛИЛ УСУЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ
PDF
Садокат Халикчаева
323-331
ЎЗБЕКИСТОН СОЛИҚ ТИЗИМИДА ТЎҒРИ СОЛИҚЛАР БАЗАСИНИ АНИҚЛАШ ТАРТИБИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ
PDF
Азизбек Ҳамзаев
331-336
МАМЛАКАТИМИЗ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИДАГИ ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
PDF
Иномжон Шеримбетов
336-341
ХУСУСИЙ КАПИТАЛ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ
PDF
Каромат Абдурахмонов
341-346
СОЛИҚ ТУШУМЛАРИНИ ПРОГНОЗЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Жалол Махмадустов
346-350
ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРДАН ОЛИНАДИГАН СОЛИҚЛАРНИ ПРОГНОЗЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
PDF
Жамшид Эргашов
350-353
РЕСПУБЛИКАМИЗДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ПРОГНОЗЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
PDF
Азиз Хашимов
354-360
МЕТАЛЛУРГИЯ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ ВА УНИНГ ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ
PDF
Нилуфар Батирова
361-366
ИСЛОМ ИҚТИСОДИЁТИДА САЛАМ ШАРТНОМАЛАРИНИНГ МОЛИЯЛИШТИРИШ МОДЕЛИ СИФАТИДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ
PDF (English)
Қудратилло Тўхсанов
366-372
ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ
PDF

Транспорт, логистика ва коммуникация


Иқтисодий жараёнларни моделлаштириш