Abstrak


Ushbu maqolada Oʻzbekistondagi migratsiya jarayonlari va ularning hududlarda rivojlanishining asosiy sabablari yoritilgan. Shuningdek, globallashuv sharoitida dunyo miqyosida tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni taʼminlash muhim ahamiyat kasb etishi haqida ham soʻz borgan. Аyniqsa, har qanday mamlakat xavfsizligi va barqorligini taʼminlashda, eng avvalo, ichki va tashqi tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni mustahkamlash masalalari borasida jiddiy izlanishlar talab qilinadi. Bu esa mamlakatda yoshlarning vatanparvarlik fazilatini tarbiyalashda, maʼnaviy-maʼrifiy ishlarni yanada takomillashtirish orqali xavfsizlikni taʼminlashda istiqboldagi maqsadlarga erishuvga zamin yaratadi

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Bahriddinova, M. (2022). OʻZBEKISTONDA MIGRATSIYA JARAYONLARINING HUDUDIY XUSUSIYATLARI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 23(6), 192–196. https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss6/a834

Bibliografik manbalar


Каланов К. Особенности миграционных процессов в Узбекистане. //Материалы второго конгресса социологов тюркоязычных стран на тему Гражданское общества и социальных процесс в ХХI веке. – Алматы. 2008.

Aбдураҳмонов Қ.Х. “Меҳнат иқтисодиёти назария ва амалиёт” Т.: “ФAН” Нашриёти – 2019 й.

Воробьев О.Д., Топилина А.В. Миграция населения: теория и политика. Учебное пособие. -М.: 2012г.

Каланов К. Внутренняя миграция на неформальном рынке труда в Узбекистане.// Россия – Узбекистан:история и современность (ч.2). / ЕвроАзия. – Москва. № (Июнь) / 2008.

Максакова Л.П. Миграция и рынок труда в странах Средней Азии. – Ташкент,2002.

Нодирова Н. Oʻzbekiston aholisining migratsion jarayonlaridagi ishtiroki (muammo va yechimlar). BMI. – Samarqand. 2015.

Современная демография /Под ред. Кваши А.Я., Ионцева В.А. - М.:

Bozkarauli A. Migratsiya jarayonlarini tartibga solishning mintaqaviy va milliy xususiyatlari. – Qaragʻanda. 2012.

www.lex.uz – Oʻzbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari milliy bazasi

www.stat.uz – Oʻzbekiston Respublikasi Statistika qoʻmitasi rasmiy sayti.

www.migration.uz – Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi rasmiy sayti.

www.press-club.uz – Oʻzbekiston Respublikasi Xalqaro press klubi rasmiy sayti.

Махмудов С. (2022). Роль системы логистики в развитии экспорта страны. // Экономика и образование, 23(Maxsus_son), 504–519. извлечено от https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/ article/view/699

Махмудов, С. (2022). ОЦЕНКА РОЛИ СФЕРЫ ЛОГИСТИКА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ. Экономика и образование, 23(4), 296–307. извлечено от https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/ article/view/600

Mualliflar


Muazzam Bahriddinova

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss6/a834

Kalit so‘zlar:

migratsiya, xalqaro migratsiya, ekologik omil, rasmiy migratsiya, norasmiy migratsiya

Nashr


Bo'lim: Демография ва меҳнат иқтисодиёти

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

O'xshash maqolalar

Siz ham ushbu maqola uchun {$ advancedSearchLink} olishingiz mumkin.

Xuddi shu muallif (lar) ning eng ko'p o'qilgan maqolalari