Nashr qilingan 2023-04-28

BREND QIYMATINI BAHOLASHNING NAZARIY YONDASHUVLARI

Abstrak


Maqolada xorijiy va mahalliy mutaxassislarning brend qiymatini baholashdagi nazariy yondashuvlari umumlashtiriladi, hamda ulkdor-korxona uchun qadr-qimmati nuqtai nazaridan brendning qiymatini baholashga mualliflik yondashuvi taklif etildi va baholash obyektining o‘ziga xos xususiyatlari hisobga olingan holda ushbu yondashuvning asosiy qoidalari asoslab berildi.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Qosimova, S. (2023). BREND QIYMATINI BAHOLASHNING NAZARIY YONDASHUVLARI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 191–196. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a30

Bibliografik manbalar


Park, C.S. and Srinivasan, V. (1994), ``A survey-based method for measuring and understanding brand equity and its extendibility'', Journal of Marketing Research, Vol. 31, May, pp. 271-88

Kamakura, W.A. and Russell, G.J. (1991), Measuring Consumer Perceptions of Brand Quality with Scanner Data: Implications for Brand Equity, Report No. 91-122, Marketing Science Institute, Cambridge, MA.

Aaker, D.A. (1996), Building Strong Brands, The Free Press, New York, NY.

Мotameni, R. and M. Shahorkhi (1998), “Brand Equity Valuation: A Global Perspective”, Journal of Product and Brand Management, 7 (4), 275-290.

O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. – T.: Adolat, 1996.

Рейли Р., Швайс Р. Оценка нематериальных активов. – М., 2005.

Оценка бизнеса: учебник / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М., 2006.

Масленкова О.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебное пособие. – М., 2011.

Арабян К.К. Методика оценки интеллектуальных активов. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 128 с.

Mualliflar


Sayyora Qosimova

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a30

Kalit so‘zlar:

brend, brend qiymatini baholash muammolari, brend qiymatining omillari, brendni baholash tamoyillari, hisoblangan qiymat turlari

Nashr


Bo'lim: Менеджмент ва маркетинг

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.