«Иқтисодиёт ва таълим» нашрининг вазифаси муаллифлар ва китобхонлар ўртасида илмий ва амалий ҳамкорлик учун платформа яратишдир. Журналнинг ихтисослашувини ҳисобга олган ҳолда иқтисодиёт назарияси, методологияси ва амалиёти, иқтисодий тизимларнинг шаклланиши ва ривожланиши соҳасидаги тадқиқотлар натижалари катта қизиқиш уйғотади.

Журналнинг асосий мақсади муаллифларнинг фундаментал ва амалий жиҳатдан муҳим илмий ютуқларини акс эттириш орқали иқтисодий фанни ривожлантиришга кўмаклашишдан иборат.

Журналда 3 тилда: ўзбек, рус ва инглиз тилларида мақолалар чоп етилади. Даврийлиги ҳар икки ойда бир марта (йилига 6 та сон).

«Иқтисодиёт ва таълим» журнали Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг иқтисод фанлари доктори ва номзоди илмий даражалари учун диссертацияларнинг асосий илмий натижаларини нашр етиш учун кўриб чиқилган журналлар рўйхатига киритилган. © ISSN 2010-6130