Abstrak


Ушбу мақолада Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятини ошириш йўллари кўрсатиб берилган. Шунинигдек, мақолада интеграл кўрсаткич асосида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятини баҳолашга ҳаракат килинган. Ташқи иқтисодий соҳаларда иш юритувчи мутахассислар ҳамда корхона раҳбарлари билан ўтказилган сўровномалар асосида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари аниқланган. Натижада экспортга йўналтирилган кичик бизнес субъектларида ташқи иқтисодий фаолият юритиш учун салоҳият мавжуд эканлиги, лекин бу салоҳиятдан етарли даражада фойдаланилмаслиги келтирилган. Ўзбекистон Республикасида экспортга йўналтирилган кичик корхоналар рақобатбардошлигини оширишга қаратилган узоқ муддатли дастурни ишлаб чиқиш орқали уларнинг экспорт салоҳиятини ошириш бўйича таклифлар берилган.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Носирова, Н. (2021). КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ. Iqtisodiyot Va taʼlim, (5), 309–315. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a251

Bibliografik manbalar


Шумпетер Й. Теория экономического развития. Пер. с англ. – М.: Прогресс. 1992. – С. 169-183.

Хизрич Р., питерс М. Предпринимательство. //Вып. 1 – М.: 1991. – С.20.

Друкер П. Рынок: как выйти в дилеры. Практика и принципы. – М.: 1992. – С.98.

Синяев И.М. Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинг в предпринимательской деятельности. – М.: Дашков и К0, 2008. – С. 158.

Ғуломов С.С. тадбиркорлик ва кичик бизнес. Т.:1998. – Б. 32.

Қосимова М.С., Шодибекова Д.А., Юсупов М.А., Самадов А.Н. Кичик бизнесни бошқариш. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2005. – Б 61.

Ғойибназаров Б.К. Иқтисодий юксалиш омиллари. //Халқ сўзи, 2007 йил 27 февраль.

Тадбиркорликни жадал ва янада кенг ривожлантириш учун барча шароитларни яратиш-энг муҳим вазифамиздир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимиз тадбиркорлари билан очиқ мулоқот шаклидаги учрашувда сўзлаган нутқи. Янги Ўзбекистон газетаси, 2021 йил 21 август, №169 (425).

Болтабоев М.Р., Қосимова М.С., Эргашходжаева Ш.Ж., Самадов А.Н. ва бошқалар. Кичик бизнес ва тадбиркорлик. – Т.: ADIB NASHRIYOTI, 2011. – 280 бет.

Самадов A.Н. Иқтисодиётни янги босқичга олиб чиқиш муқаррар. Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси журнали, 2/2017 йил. 34-36 б.

Nosirova N.J. Foreign experience of supporting small business and export potential development in crisis period. “Logistics and Economy” scientific-electron journal. 2021 year № 4.

Mualliflar


Наргиза Носирова

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a251

Kalit so‘zlar:

кичик бизнес субъектлари, хусусий тадбиркорлик, кичик корхоналар, экспорт салоҳияти

Nashr


Bo'lim: Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик

Copyright (c) 2021 Иқтисодиёт ва таълим

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.