Abstrak


Ушбу мақола кўп омилли эконометрик моделлар асосида таълим хизматлари бозори ривожланиши мақсадли кўрсаткичларини шакллантириш масалаларига бағишланган. Таълим хизматларининг умумий ҳажм ўзгаришига таълим соҳасида бандлар сони, асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми ҳамда аҳоли жон бошига тўғри келувчи реал умумий даромадлар ҳажми каби омиллар таъсирини ифодаловчи узоқ муддатли ўзгариш қонуниятлари асосида 2025 йилга қадар прогноз кўрсаткичлари ишлаб чиқилган.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Тохиров, Ж. (2021). КЎП ОМИЛЛИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАР АСОСИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИ РИВОЖЛАНИШИ МАҚСАДЛИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. Iqtisodiyot Va taʼlim, (5), 277–282. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a245

Bibliografik manbalar


Афанасьев В.Н., Юзбашев М.И. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник.М.: Финансы и статистика, 2001.

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: «Финансы и статистика, 1994.-228с.

Беркинов Б.Б. Вопросы моделирования и информатизации управления в агропромышленном комплексе Узбекистана. АН РУз. Доклады республиканской начно-технической конференции.5-6 сентябрь 2011г.

Елисеева И.И., Курышева С.В., Костеева Т.В. и др. Эконометрика: учебник. / Под ред. И.И.Елисеевой.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007.- 339 с.

Новиков А.И. Эконометрика. Учебное пособие.- М.: Инфра-М. 2010.-146 с.

Нуреев Р.М. Эканомика развития: модели становления рыночной экономики. – М., 2008. – С.19.

Пардаев М.Қ. ва бошқалар. “Таълим хизматлари ва уларнинг самарадорлигини ошириш масалалари”. Монография. – Т.: “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2020. – 249 бет.

Пардаев М.Қ., Абдурахманов Қ.Х., Маҳкамова М.А., Пардаев О.М., Бабаназарова С.А. Рақамли иқтисодиётнинг назарий ва амалий масалалари. (Монография). – Т.: “Фан ва технология нашриёт-матбаа уйи”, 2021. – 172 бет.

Пардаев М.Қ. Иктисодий таҳлил назарияси. Дарслик. 2-нашр. - Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2021.588 бет.

Шодиев Т.Ш., Турсунов А.Т. ва б. Эконометрика: ўқув қўлланма. –Т.: ИПК “Шарқ”, 1999. -240 б.

Mualliflar


Жавлон Тохиров

Бухоро давлат университети

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a245

Kalit so‘zlar:

Таълим, таълим хизматлари бозори, эконометрик модел, Фишер мезони

Nashr


Bo'lim: Таълим ва фан

Copyright (c) 2021 Иқтисодиёт ва таълим

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.