Abstrak


Mazkur maqolada axborot texnologiyalari sohasida faoliyat olib boruvchi tashkilotlar aktivlarining raqobatbardoshlik tavsifiy ko‘rsatkichlarini ta’minlashda strategik masalalarning ITIL v3, v4 amaliyotlari doirasida yechimlari ketma-ketligini amalga oshirish asoslari keltirilgan.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Abduxalilov, B. (2023). AXBOROT TEXNOLOGIYALARI XIZMATLARI VA JARAYONLARI RAQOBATBARDOSH BOSHQARUVINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 342–346. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a54

Bibliografik manbalar


O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni. https://lex.uz/docs/5841063#5844066

Aripov A.N., Iminov T.K. O‘zbekiston axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi menejmenti masalalari. – T.: Fan va texnologiya, 2005-y. 41-b.

ITIL ® Foundation ITIL 4 Edition. Copyright © AXELOS Limited 2019. – 260 p.

Давлеткиреева Л.З. Перспективы внедрения информационной системы управления ИТ-активами в банковский сектор. Международный журнал прикладных и фундаменталных исследований. 2016. № 12-5. С. 774-779.

OGC-ITIL. IT infrastructure Library (ITIL). Version 3. Vol. 1: Service Strategy. – London: TSO, 2007. – 373 p.

Скрипкин К. ITIL и ИТ-революция внутри ИТ-службы. Открытые системы. СУБД. 2017. № 3. С. 26-29.

Бадюк А.А. Анализ конкурентоспособности ведущих ИТ-компаний. Политехнический молодежный журнал. 2018. № 7. DOI: 10.18698/2541-8009-2018-7-340.

Сергеева А.А., Ефимова Н.Ф. Оценка конкурентоспособности аутсорсинговой ИТ-компании в период экономического спада. Международный журнал эксперименталного образования. № 1, 2017.

Гельвановский М.И. Методологические подходы к обеспечению конкурентоспособности международных интеграционных группировок в условиях. Евразийская экономическая интеграция. 2012. № 1 (14).

Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. – М.: Инфра-М, 2004.

Mualliflar


Boburjon Abduxalilov

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a54

Kalit so‘zlar:

IT-provayder, IT-xizmat, ITIL v3, ITIL v4, IT-faoliyat

Nashr


Bo'lim: Иқтисодиётда ахборот тизимлари

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.