Nashr qilingan 2023-04-28

ЎЗБЕКИСТОНДА УЗУМЧИЛИК-ВИНОЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРИ БЎЙИЧА РАҚОБАТБАРДОШЛИКНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Abstrak


Виночиликнинг рақобатбардошлигини ошириш йўллари мураккаб муаммо бўлиб, у нафақат ишлаб чиқарувчиларга, балки давлат ва ҳудудий қўллаб-қувватлаш ва тартибга солишга, узумчилик ва умуман, виночиликни мувофиқлаштирилган ривожланишга, амалга ошириш кўламига ҳам боғлиқ. Узумчилик-виночиликнинг рақобатбардошлигини оширишнинг ҳар бир таркибий қисми бошқарув, иқтисодий, маркетинг, ҳуқуқий воситалар, меъёрлар ва усулларининг маълум бир комплексидир. Ушбу соҳада рақобатдошликни ошириш мақсадида узум етиштириш, қуритиш, қадоқлаш, қайта ишлаш, тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш ва экспорт қилишнинг тўлиқ даврини яратган ҳолатда узумчилик ва виночилик кластерлари ташкил этилмоқда.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Азадова, Б. (2023). ЎЗБЕКИСТОНДА УЗУМЧИЛИК-ВИНОЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРИ БЎЙИЧА РАҚОБАТБАРДОШЛИКНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 289–295. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a45

Bibliografik manbalar


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июлдаги “Узумчиликни ривожлантиришда кластер тизимини жорий этиш, соҳага илғор технологияларни жалб қилишни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5200-сонли қарори.

Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги. 11-сон. 2019. 38-бет. http://qxjurnal.uz/_ld/4/443_1-38.pdf.

Романова К.М. Средиземноморские субрегиональные реалии лингвокультурной сферы «Виноделие»: на материале итальянского, испанского и французского языков: дис. канд. филологических наук.: 10.02.20. / Романова Ксения Михайловна; Уральский гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2008. – 222 с.

Қобуснома. – Т.: Истиқлол, 1994 йил. 51-бет.

Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 1993. С. 51.

Enright M. Regional Clustersand Economic Development: A Research Agenda, in Staber U., Schaefer N. and Sharma B. (Eds.) “Business Networks: Prospects for Regional Development, Berlin”: Walter de Gruyter, pp. 190- 213.

Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. І–ІІІ. Пер. с англ. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1993.

Бегаттин П. – Becattini G. From Marshalls to the Italian «Industrial Districts. www.copetitivness.org. 2015

Kogut B., Zander U. Knowledge of the firm and evolutionary theory of the multinational corporation. // Journal of International Business Studies. 1993. 24 (4), 625-645.

Bruun P., Bennett D. Transfer of technology to China: a Scandinavian and European perspective. European Management Journal February. 2002. 20 (1), 98-106.

Lin B.-W. Technology transfer as technological learning: a source of competitive advantage for firms with limited R&D resources. R&D Management. 2003, 33 (3), 327-341.

Звягин А.С. О прохождении дикого и культурного винограда. / А.С.Звягин, Л.П.Трошин. // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2010. № 25.

Эргашев Э.И. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида боғдорчилик ва узумчилик тармоғини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари. Иқт. фан. ном. илм. дар. олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т., 2009 й. 22-бет.

Мухитдинова У.С. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида мева-сабзавотчилик маҳсулотлари бозорини ривожлантириш йўналишлари. Иқт. фан. док. илм. дар. олиш учун ёзилган дис. автореф. – Т., 2010. – 36 б.

Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. – London: Free Press, 1990.

Marshall A. Principles of Economics. London, Basingstoke: Macmillan and Co., Ltd., 1920.

Hotelling H. Stability in Competition. // The Economic Journal. 1929. Vol. 39. No 153. Pp. 41–57.

“Ўзшаробсаноат” АЖ йиллик ҳисоботлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Mualliflar


Бонупошша Азадова

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a45

Kalit so‘zlar:

кластер, рақобатбардош, бозор улуши, импорт, қиймат занжири

Nashr


Bo'lim: Саноат иқтисодиёти

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.