Abstrak


Мазкур мақолада маҳаллий бюджетнинг даромад базаларини белгилашда солиқ потенциали, маҳаллий бюджет даромадлар таркибини шакллантириш тартиби, солиқли даромадларнинг турли даражадаги бюджетлар ўртасида тақсимланиш механизмлари ҳамда маҳаллий бюджетларнинг солиқли даромадлари базаларини шакллантириш, маҳаллий бюджетларнинг даромад йўналишларини белгилаш, маҳаллий бюджет даромадларининг шакллантириш механизмлари ёритилган.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Соатова, Н. (2021). МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАРНИНГ СОЛИҚЛИ ДАРОМАД БАЗАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Iqtisodiyot Va taʼlim, (5), 216–223. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a234

Bibliografik manbalar


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 июндаги «Маҳаллий бюджетларни шакллантиришда жойлардаги давлат ҳокимияти органларининг ваколатларини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5075-сонли Фармони.

Макконелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика.– Москва: Республика, 1992.– С.249.

Черник Д. Налоги в рыночной экономике. // Финансы, – Москва, 1992. - № 3. – С. 19.

Яҳёев Қ. Солиққа тортиш назарияси ва амалиёти. – Тошкент: Фан ва технологиялар, 2003. – Б. 14.

Олимжонов О. Бозор иқтисодиётига ўтиш даврида солиқ сиёсати. // Ҳаёт ва қонун. –Т., 1992. - №2. – Б. 8-12.

Шомуродов Р. Солиқларнинг функциялари. // Шарқшунослик. –Т., 2000. - №3. – Б. 64-71.

Ишмуҳаммедова А., Каланова Л., Раҳимова М. Бозор муносабатлари шароитида миллий иқтисодиётнинг ривожланиши. – Т.: Ўқитувчи, 1996. – Б. 158.

Nodira Soatova. Directions for strengthening the tax revenue base of local budgets. EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues- Peer Reviewed Journal. Volume: 9 | Issue: 2 | February 2021 | Journal DOI : 10.36713/epra0713 | SJIF Impact Factor (2021): 8.047

Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – 104 б.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг молиявий эркинлигини ошириш, маҳаллий бюджетларга тушумларнинг тўлиқлигини таъминлаш бўйича солиқ ва молия органлари жавобгарлигини кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2017 йил 13 декабрдаги ПФ 5283-сонли Фармони.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 декабрдаги ПҚ-4555-сон Қарори

Фарғона вилояти молия бошқармаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 24 январь.

Nodira Soatova. Directions for strengthening the tax revenue base of local budgets. EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues- Peer Reviewed Journal. Volume: 9 | Issue: 2 | February 2021 | Journal DOI: 10.36713/epra0713 | SJIF Impact Factor (2021): 8.047

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг молиявий эркинлигини ошириш, маҳаллий бюджетларга тушумларнинг тўлиқлигини таъминлаш бўйича солиқ ва молия органлари жавобгарлигини кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2017 йил 13 декабрдаги ПФ 5283-сонли Фармони.

Mualliflar


Нодира Соатова

Тошкент молия институти

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a234

Kalit so‘zlar:

солиқ ставкалари, солиқ тизими, солиқ сиёсати, солиқли даромадлар

Nashr


Bo'lim: Молия ва солиқлар

Copyright (c) 2021 Иқтисодиёт ва таълим

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

O'xshash maqolalar

Siz ham ushbu maqola uchun {$ advancedSearchLink} olishingiz mumkin.