Abstrak


Maqolada xorijiy investitsiyalarning jalb qilishning zarurligi va ahamiyati milliy iqtisodiyotni rivojlantirishga ta’siri ochib berilgan, xorijiy investitsiyalarni milliy iqtisodiyotga jab qilishning xorij tajribalari jumladan, Xitoy tajribasi o‘rganilgan. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish usullari va shakillari o‘ziga xos xususiyatlari, iqtisodiy taraqqiyotga ta’siri, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda investitsion muhit jozibadorligi omili kabilar tadqiq qilingan. Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo‘yicha xorij tajribalariga asoslangan holda uni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Hoshimov, J. (2021). MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING XORIJ TAJRIBALARI. Iqtisodiyot Va taʼlim, (5), 144–148. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a221

Bibliografik manbalar


Mirziyoev Sh.M. Together we will build a free and prosperous democratic state of Uzbekistan. Speech at a joint meeting of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, dedicated to the inauguration of the President of the Republic of Uzbekistan. - T.: Uzbekistan, 2016 .-- P. 24.

Keynes JM General theory of interest and money and employment,- M., 1978. -128.

Liventsev N. International capital movement (investment policy of foreign countries): textbook for universities. - M.: Economist, 2004 .-- 367.

International Foreign Investment Law, M Sornarajah - 2017 - Cambridge University Press.

Source:http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2013-en/04/02/01/index.html?itemId=/content/chapter/factbook-2013-34-en.

Zoirov L., Nasirov E., Khanova N., Asamkhodjaeva Sh. Investments. - T .: Economics and Finance, 2018 .-- 270 p.

https://www.researchgate.net/publication/346368085_China_s_Special_Economic_Zones_Hainan_Province_New_Free_Trade_Zone_Review_of_Policies_that_Minimize_the_Regional_Gap

https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/2261_1600_Zeng_WP13DZ1.pdf

https://www.export2asia.com/blog/china-free-trade-zones/

https://unctad.org/system/files/official-document/WIR2019_CH4.pdf

Prepared by the author based on statistical data: https://www.statista.com/statistics/1016973/china-foreign-direct-investment-inflows/

http // forum politikaonline ru / index.php.showtopic

According to UNCTAD. https://expert.ru/2021/01/25/inostrannie-investitsii-v-mire-mogut-vernutsya-lish-k-1-trln-dollarov/

https: //www.wsj.com/articles/foreign-investment-will-be-the-last-financial-casualty-of-the-pandemic-11620978728

Mualliflar


Jahongir Hoshimov

Тошкент молия институти

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a221

Kalit so‘zlar:

Investitsiya, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar, erkin iqtisodiy hududlar, chet el investitsiyalari

Nashr


Bo'lim: Инновация ва инвестиция

Copyright (c) 2021 Иқтисодиёт ва таълим

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

O'xshash maqolalar

Siz ham ushbu maqola uchun {$ advancedSearchLink} olishingiz mumkin.