Abstrak


Maqolada xorijiy investitsiyalarni jalb etishga yaratilgan muhit va uning jozibadorlik darajasi ko‘rib chiqildi. Investitsiyaviy jozibadorlikni baholashda xalqaro reyting va indekslar o‘rganildi. Yalpi ichki mahsulot va xorijiy investitsiya hajmlarining o‘zgarish tendensiyasi tahlil qilib chiqilgan. Shuningdek, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Hoshimov, J. (2023). XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHGA YARATILGAN MUHIT VA UNING JOZIBADORLIK DARAJASI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(4), 42–46. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a6

Bibliografik manbalar


O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi 20.12.2022.

Liesbeth Colen, Miet Maertens and Jo Swinnen. Foreign direct investment as an engine for economic growth and human development: A review of the arguments and empirical evidence. January 2009 DOI: 10.4324/9780203076880.

Mihaela Peres, Waqar Ameer & Helian Xu (2018) The impact of institutional quality on foreign direct investment inflows: evidence for developed and developing countries, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31:1, 626-644.

Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. – М.: ОАО Издательство «Экономика», 1999. – 662 с.

Karimov N.G‘. Iqtisodiy integratsiyalashuv sharoitida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning bozor mexanizmlarini joriy etish masalalari. – T.: Fan va texnologiya, 2007. – 240 b.

Нодирханов У.С. Приямые иностранные инвестиции в Узбекистане: опыт проблемы , перспективы роста. – Т.: Fan va texnologiya, 2011. – 184 b.

G‘ozibekov D., Nosirov E. O‘zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. Risola. – T.: Iqtisod-moliya, 2007. – 92 b.

Hoshimov J.R. Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni rivojlantirish yo‘nalishlari bo‘yicha iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: TMI, 2022. – 14 b.

Umarov F.U. Innovatsion investitsiya faol tadbirkorlikning muhim omili. // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy-elektron jurnali. 1-son, yanvar-fevral, 2018-yil.

Burxanov A. Hududlarga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish – milliy iqtisodiyot barqarorligini ta’minlashning asosiy omili. // Biznes-Ekspert, 2018-yil. 10-son, 7-13-bet.

Muallif ishlanmasi.

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

https://miit.uz/uz/menu/mery-po-privlecheniju-inostrannyh-investitsij-i-uluchsheniju-investitsionnoj-privlekatelnosti-uzbekistana

Mualliflar


Jahongir Hoshimov

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a6

Kalit so‘zlar:

xorijiy investitsiya, YaIM, investitsiyaviy jozibadorlik, xalqaro reyting va indekslar, xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxona

Nashr


Bo'lim: Инновация ва инвестиция

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.