Abstrak


Mazkur maqolada biznesni moliyalashtirish manbalari tasnifi va ularning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganishda qator xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning izlanishlari tadqiq etilgan. Biznesni moliyalashtirish manbalari tasnifi aks ettirilgan va taqsimlanmagan foyda, imtiyozli aksiyalar hamda lizing orqali biznesni moliyalashtirishning afzalliklari hamda kamchiliklari atroflicha bayon etilgan. Olib borilgan tadqiqotlar asosida tegishli xulosalar va tavsiyalar shakllantirilgan.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Razzaqov, J. (2023). BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI TASNIFI VA ULARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(4), 135–139. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a20

Bibliografik manbalar


Richard Harrison, Youwei Li, Samuel A. Vigne, Yuliang Wu. Why do small businesses have difficulty in accessing bank financing? // International Review of Financial Analysis, Volume 84, November 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057521922003027

Marcin W. Staniewski, Tomasz Szopiński, Katarzyna Awru. Setting up a business and funding sources. // Journal of Business Research, 69 (2016) 2108-2112. https://www.researchgate.net/publication/287966741_Setting_up_a_business_and_funding_sources/link/5a039b94aca272b06ca41f54/download

Olusanmi Olamide. Funding your business. // Covenant University, Raising a new Generation of Leaders, 2021. https://www.researchgate.net/publication/351869954_Funding_your_Business/link/60ae1145a6fdcc647edc34c8/download

Caglayan M. & Demir F. Firm productivity, exchange rate movements, sources of finance, and export orientation. World Development, 54, 2014. 204-219. https://ideas.repec.org/a/eee/wdevel/v54y2014icp204-219.html

Sejin Hahn, Sarafat Hossain. Impacts of COVID-19: Funding Business Operations and Adapting Marketing Strategies. // Umeå School of Business and Economics Master’s Thesis in Business Administration I, 15 Credits, Spring 2021.

Elmirzayev S. & Mamatov B. (2022). Акцияларни оммавий жойлаштириш амалиётларини самарали ташкил этиш масалалари. // Moliya va bank ishi, 8(4), 105-110. Retrieved from https://journal.bfa.uz/index.php/bfaj/article/view/102

Abdikarimova D. Aksiya qiymatini baholash usullari va tahlili. // “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy jurnali, 2-son, aprel, 2021. 10-b.

Omonov S. Kapital bozorida moliyaviy texnologiyalardan foydalanishda robomaslahatchilarning oʻrni. // Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка. 2023. С. 313-315.

Mualliflar


Jasur Razzaqov

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a20

Kalit so‘zlar:

biznes, biznesni moliyalashtirish, moliyalashtirish manbalari, taqsimlanmagan foyda, oddiy aksiya

Nashr


Bo'lim: Молия ва солиқлар

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.