Abstrak


Maqolada logistika korxonalarida aylanma aktivlarni samarali boshqarish orqali moliyaviy amaliyotlarni optimallashtirish yo‘llari ishlab chiqildi. Shuningdek, milliy iqtisodiyotda logistika sanoati rivojlanishi va uni kengaytirishga qaratilgan yondashuvlar ishlab chiqildi. Tadqiqotda mualliflar yondashuvlari va takliflari keltirilgan.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Maxmudov, S. (2023). LOGISTIKA KORXONALARIDA AYLANMA AKTIVLARNI SAMARALI BOSHQARISH ORQALI MOLIYAVIY EKSPLUATATSION EHTIYOJLARNI OPTIMALLASHTIRISH YO‘LLARI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(4), 123–130. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a18

Bibliografik manbalar


Mehar M.A. Impacts of the Patterns of Financing on Logistic Infrastructure in CAREC Member Countries. // Unlocking Private Investment in Sustainable Infrastructure in Asia. – Routledge, 2022. С. 127-152.

Baumol WJ: The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach. Q. J. Econ. 1952; 66(4): 545.

Grant, David B., Chee Yew Wong, and Alexander Trautrims. Sustainable logistics and supply chain management: principles and practices for sustainable operations and management. Kogan Page Publishers, 2017.

Tan, Keah Choon. “To cite this document: Keah Choon Tan, Steven B. Lyman, Joel D. Wisner, (2002) Supply chain management: a strategic perspective”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 22 Issue: 6, pp. 614-631. perspective 22.6: 614-631.

Fu, Xiaowen, Adolf KY Ng va Yui-Yip Lau. “Dengiz qaroqchiligining global iqtisodiy rivojlanishga ta’siri: Somali ishi”. Dengiz siyosati va boshqaruvi. 37.7 (2010): 677-697.

Hofmann, Erik. “Ta’minot zanjiri moliyasi: ba’zi konseptual tushunchalar”. Beiträge Zu Beschaffung Und Logistik 16 (2005): 203-214.

García‐Teruel, Pedro Juan, and Pedro Martínez‐Solano. “Effects of working capital management on SME profitability”. // International Journal of managerial finance 3.2 (2007): 164-177.

Natsypaeva Y.A. “Overview of existing approaches to business activity of enterprise assessment”. Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета 3 (2011): 85-87.

Temtime, Zelealem Tadesse. Relationship between working capital management, policies, and profitability of small manufacturing firms. Diss. Walden University, 2016.

Махмудов Самариддин. Иқтисодий тизимда логистика соҳасининг ролини баҳолаш. // Economics and education 23.4 (2022): 296-307.

Махмудов Самариддин. Логистика тизимини молиялаштириш орқали экспорт амалиётларини ARDL ва ARIMA моделлари асосида эконометрик моделлаштириш ва прогнозлаштириш. // International Journal of Economics and Innovative Technologies 11.2 (2023): 243-261.

Махмудов С. (2023). Эконометрическое моделирование и прогнозирование экспортных операций через финансирование логистической системы на основе моделей ARDL и ARIMA. Economics and Innovative Technologies, 11(2), 243-261. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss2/i25

Qarang: “O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Transport va logistikani rivojlantirish jamg‘armasi to‘g‘risida”gi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 24-maydagi 429-sonli qaroriga 1-ilova. 2-bob. // https://lex.uz/docs/4352364

Mualliflar


Samariddin Maxmudov

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a18

Kalit so‘zlar:

aylanma aktivlar, logistika tizimini moliyalashtirish, tannarx xarajatlari, ishbilarmon faollik, sof moliyaviy natijalar, moliyaviy ekspluatatsion ehtiyojlar

Nashr


Bo'lim: Молия ва солиқлар

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.