Abstrak


Inson kapitalimi rivojlantirishga e’tibor qaratilgan har bir davlat iqtisodiyoti qisqa vaqt ichida o‘zini yuksalish siklida ko‘rishi muqarrardir. Ushbu jarayon albatta inklyuziv bandlikni ta’minlash orqali ro'y betadi. Shu sababli ushbu maqolada inklyuziv bandlik mazmun mohiyati ochib berildi. Xorijiy va mahalliy olimlar fikri o'rganib chiqilgan holda atamaga muallif ta’rifi berildi. Respublikamizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar yoritib o'tildi. Bular jumlasiga O'zbekiston Respublikasi qonuni, Prezidentimiz qaror va farmonlarini kiritishimiz mumkin. Yangi O'zbekistonda ijtimoiy himoyaga ta’minlagan holda taraqqiyot yo’li belgilanganligi jamiyatimizda har bir shaxs munosib ish o'rnini toppish va orzularini ro'yobga chiqarish imkonini beradi. Shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslarning duch kelayotgan muammolari va uning yechimlari ishlab chiqildi.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Usmonov, Z. (2023). INKLYUZIV BANDLIK MOHIYATI VA O‘ZBEKISTONDAGI TUB ISLOHOTLAR. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(4), 101–106. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a14

Bibliografik manbalar


B.Y. Xodiyev, Sh.Sh. Shodmonov, Iqtisodiyot nazariyasi.// darslik, ,,Barkamol fayz media”, Toshkent – 2017, 157-b, jami 784 -b.

Anne Leymat, Inclusive employment, Technical Resources Division June, 2011. 11-b.

Laila Onu Laila Onu, Promoting inclusive employment: a Romanian experience.// Open Society Institute, 2009, 2-b.

Gedik Cansu. Barqaror rivojlanish uchun inklyuziv biznes modellari //Kalit jurnali// "Samaradorlik fan va texnologiya" bosh boshqarmasining oylik, mart, 2017-yil. https://www.mikadoconsulting.com/tr/surdurulebilir-kalkinma-icin-kapsayici-is-modelleri/#:~:text=Kapsay%C4%B1c%C4%B1%20i%C5

Жданова И.В. Содействие инклюзивному трудоустройству выпускников вузов из числа инвалидов: концептуальные аспекты и опыт / И.В.Жданова, Л.Б. Можейкина // Известия РГПУим. И. Герцена – 2020. – № 195. 82–88 betlar.

Australian government, Inclusive Employment 2012-2022 A vision for supported employment,// [email protected], 2012, 1-b.

Inclusive Green Growth. The Pathway to Sustainable Development. International Bank for Reconstruction and Development / International Development Association or The World Bank. 2012.

Prezident farmoyishi, 5006-son. Nogironlarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. //Lex.uz, 01,08.2017-y.

Sadullayev T.H. O‘zbekiston iqtisodiyotining inklyuziv o‘sishini ta’minlash yo‘nalishlari,// avtoreferati, Toshkent – 2023, 12-b.

Asqarova M. Необходимость обеспечения инклюзивного экономического роста страны, // Иқтисодиётда инновациялар, 4-jild, 4-son, Toshkent - 2021. 22-b.

Abduxalilov A.A. повышения эффективности государственного управления в условиях модернизации общества (на примере процессов занятости),// dissertatsiya, Toshkent – 2018, 79 – 80 betlar.

Yusupov D. Abdukhalilov A. Barriers to disability-inclusive eployment in Uzbekistan.// journal of International Development, 2022, 34-son, 1048 – 1068 betlar.

Isayev Q. Har bir inson – bebaho kapital. // Xalq so‘zi,2023,34-son.4-b

Muallif tomonidan tuzilgan. //asos: G.K. Abduraxmonova, Mehnat iqtisodiyoti, o‘quv qo‘llanma,innovatsion rivojlantirish nashriyoti, T.: – 2020. 138-b.

Muallif tomonidan tuzilgan.

O‘RQ. Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida, // lex.uz, 641-son, 15.10.2020-y.

O‘RQ. Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyani (nyu-york, 2006-yil 13-dekabr) ratifikatsiya qilish haqida, // lex.uz, 695-son, 08.06.2021-y.

Prezident farmoni. Aholiga sifatli ijtimoiy xizmat va yordam ko‘rsatish hamda uning samarali nazorat tizimini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar to‘g‘risida,// lex.uz, 82-son, 01.06.2023-y.

Sh. Mirziyoyevning 01.06.2023-y. 82-sonli farmoniga asosan muallif tomonidan tuzildi.

Prezident qarori 209-son. Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta’lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida,//Lex.uz, 18.04.2022,

Vazirlar Mahkamasi qarori 122-son. Nogironligi boʻlgan shaxsning va tarkibida nogironligi boʻlgan shaxs bor oilaning elektron onlayn-auksion orqali yer uchastkasini sotib olish bilan bogʻliq xarajatlarini qoplab berish tartibi toʻgʻrisida .//Lex.uz, 23.03.2023.

Mualliflar


Ziyodulla Usmonov

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a14

Kalit so‘zlar:

inklyuziv bandlik, ishsizlik, ijtimoiy ehtiyojmantlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, imtiyozlar

Nashr


Bo'lim: Демография ва меҳнат иқтисодиёти

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.