Nashr qilingan 2023-04-28

AHOLINI ISH BILAN TA’MINLASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Abstrak


Maqolada aholining ish bilan bandligini oshirishning dolzarbligi hamda ushbu muammo bo‘yicha iqtisodchi olimlar tadqiqot ishlari tahlil qilingan. Ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini raqamlashtirish sharoitida davlatning eng asosiy vazifalari bo‘lib, ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yechimini topish, mavjud davlat dasturlari ijrosini ta’minlash, kambag‘allikni kamaytirish va aholi turmish darajasini yaxshilash hisoblanadi. Ushbu vazifalardan kelib chiqi, mehnat resurslarini ish bilan ta’minlashda xizmat sohasi turlarini kengaytirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Zufarova, G. (2023). AHOLINI ISH BILAN TA’MINLASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 139–145. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a22

Bibliografik manbalar


O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”dagi PF-60-sonli farmoni SH.M. Mirziyoyev Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – 464 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 29.12.2020 . http://uchildiz.uz/

Abdurahmonov Q.X., Mehnat iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot. Darslik. – Toshkent: «Fan» nashriyoti, 2019. 20-bet.

Abdurahmonov. Q.X. Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot / Darslik. Qayta ishlangan va to‘ldirilgan 3-nashri. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «FAN» nashriyot davlat korxonasi, 2019. – 592b.

Aliev B. Mehnat bozorini shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari /O‘zbekiston iqtisodiy axborotnomasi, 2003 y. 5-son, 62-bet.

Xolmo‘minov SH.R., Xomitov K.Z., Arabov N.U., Bobanazarova J.X., Abduramanov X.X. Qishloq aholisini ish bilan ta’minlashning nazariy va amaliy asoslari (monografiya). – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2018. 35-bet.

Экономикa трудa: Учебник /И.М.Aлиeв, Н.A.Горeлов, Л.О.Ильинa. – М.: Издaтeльство, KNORUS 2012 – с. 123

Хурсан Л В. Теоретико-методологические проблемы регулирования молодежного рынка труда. Проблемы современной экoномики, N 1 (29), 2009.

Ляшок В., Татьяна М, Лопатина М. Влияние новых технологий на рынок труда: прошлые уроки и новые вызовы.// Экономическая политика. 2020. Т. 15. № 4. - С. 62.

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. – М.: Гелиос, 1999. - с.112.

Экономика труда: Учебник / A.И.Рофе.-2-e. – M.: KNORUS, 2011. - С. 159.

Генкин Б.M. Экономика и социология труда. Учебник для вузов. – M.: Издательская группа NORMA-INFRA, 1999. -338 стр.

Mualliflar


Gulmira Zufarova

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a22

Kalit so‘zlar:

Aholini ish bilan bandligi, mehnat bozori, ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlar, mehnat resurslari, ishchi kuchi muqobal bandlik

Nashr


Bo'lim: Демография ва меҳнат иқтисодиёти

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

O'xshash maqolalar

Siz ham ushbu maqola uchun {$ advancedSearchLink} olishingiz mumkin.

Xuddi shu muallif (lar) ning eng ko'p o'qilgan maqolalari