Abstrak


Maqolada soliqlarning davlat byudjet daromadlarini shakklantirishdagi asosiy manbasi sifatida e’tirof etilishiga, mamlakatimizda olib borilayotgan soliq tizimidagi ilgʻor siyosatini takomillashtirish kansepsiyasi va soliq bazasi haqida hamda amaldagi mavjud soliq va yigʻimlarning soliq solish bazasini aniqlash usullari, uning xususiyatlari, qolaversa, soliq solish bazasiga Ta’sir etuvchi omillarning o‘ziga xos jihatlari, soliq bazasini kengayishiga yohud qisqarishiga olib keluvchi sabablar xususida so‘z yuritiladi.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Xalikchayeva, S. (2021). O‘ZBEKISTON SOLIQ TIZIMIDA MAVJUD SOLIQLAR BAZASINI ANIQLASH TARTIBI VA UNGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING XUSUSIYATLARI. Iqtisodiyot Va taʼlim, (5), 255–260. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a241

Bibliografik manbalar


“O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘gʻrisida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni

2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”da amalga oshirishga oid Davlat Dasturi to‘gʻrisidagi PF-6155 sonli qaror. 02.03.2021

Soliq statistikasi va prognozi: O‘quv qo‘llanma / A.Jo‘rayev, S.Shirinov. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi; T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2015. - 392 b.

Vahobov A.V.,Malikov T.S. Moliya. Darslik/Toshkent Moliya instituti: “Noshir”,2011. 712 bet.

Xudoyqulov S.K “Moliya va soliqlar”: Darslik- Т.:“IQTISODIYOT”, 2020. – 554 b.(299 betdan olingan)

Peronko I.A, GorelkoA.I kabi iqtisodchi olimlar ham “Проблемы формирования налоговой базы на региональном и местном уровнях” nomli maqola

O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi: -T.: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2020 y. -624 b

Vahobov A.V.,Malikov T.S. Moliya. Darslik/Toshkent Moliya instituti: “Noshir”, 2011. 712 bet.

Mualliflar


Sadoqat Xalikchayeva

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a241

Kalit so‘zlar:

soliqlar, iqtisodiyot, soliq siyosati, harakatlar strategiyasi

Nashr


Bo'lim: Молия ва солиқлар

Copyright (c) 2021 Иқтисодиёт ва таълим

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.