Abstrak


Qishloq xo‘jaligi – O‘zbekiston iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biri. 2022-yilda qishloq xo‘jaligining O‘zbekiston yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 28,4 foizni tashkil qildi (bu va boshqa joylarda, agar boshqa ilova keltirilmagan bo‘lsa, O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari). Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida agrar sohani standartlashtirishning jahon tajribasi keng yoritildi.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Xolmuratova, G. (2023). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AGRAR SOHANI STANDARTLASHTIRISHNING JAHON TAJRIBASI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(4), 377–383. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a61

Bibliografik manbalar


Abu Rayhon Beruniy. Geodeziya. Tanlangan asarlar, III jild, 2018-yil.

Дмитрий Менделеев. Заветные мысли Дмитрия Менделеева. ISBN: 978-5-7533. Год издания: 2010. Издательство: Сретенского монастыря.

Галилео Галилей. Диалог о двух главнейших системах мира. ISBN: 978-5-386-10676-8. Год издания: 2018. Издательство: АСТ.

Abu Ali Ibn Sino. Tib qonunlari. 1, 2, 3, 4, 5-kitoblar. “Sharq” nashriyoti, 2020-yil.

Karimov I.A. O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li. – T.: O‘zbekiston, 1992. 40-bet.

Hakimov O.Sh. Metrologiya, atamalar va ta’riflar, 2008.

Ismatullayev P.R., Matyokubova P.M., Turayev Sh.A. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. “LESSON PRESS” nashriyoti, 2015.

Qurbanov A.A. Metrologiya va standartlashtirish. – T.: O‘zbekiston, 2007.

2022-yil yakunlari bo‘yicha Davlat statistika qo‘mitasining kengaytirilgan Hay’at yig‘ilishi, 25.01.2023. (O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari).

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 09.09.2021-yildagi ma’ruzasi.

O‘zbekiston Respublikasi “Standartlashtirish to‘g‘risida”gi qonuni. 800-son. 03.11.2022.

GOST 1.3-2002 Davlatlararo standartlashtirish tizimi. Xalqaro va mintaqaviy standartlarni davlatlararo standartlar sifatida qabul qilish qoidalari va usullari.

ISO/IEC direktivalari, 1-qism: 2004 Texnik ish tartib-qoidalari.

ISO/IEC direktivalari, 2-qism: 2004 Xalqaro standartlarni qurish va ishlab chiqish qoidalari.

ISO/IEC Guide 2-2004 Standartlashtirish va tegishli faoliyat. Umumiy lugʻat.

ISO/IEC Guide 21: 1999 Xalqaro standartlarni mintaqaviy yoki milliy standartlar sifatida qabul qilish.

ISO/IEC Guide 21-1: 2005 Xalqaro standartlar va boshqa xalqaro hujjatlarning mintaqaviy va milliy qabul qilinishi. 1-qism. Xalqaro standartlarni qabul qilish.

Mualliflar


Go‘zal Xolmuratova

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a61

Kalit so‘zlar:

qishloq xo‘jaligi sektori, iqtisodiyot, fermer xo‘jaliklari, agrar sektor, ishlab chiqarish

Nashr


Bo'lim: Қишлоқ хўжалиги

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.