Abstrak


Maqolada hozirgi kunda kichik va o‘rta biznes sohasidagi vaziyat, xususan, avtomobil transporti bilan bog‘liq vaziyat keltirilgan. Ushbu sektorning xususiyatlari, iqtisodiyot, uning investitsion faolligi, shuningdek, rivojlanish istiqbollari, yuk tashish bilan shug‘ullanuvchi kichik avtotransport tashkilotlari ko‘rib chiqiladi.

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Abdullayev, A., & Raimova, D. (2023). AVTOMOBIL TRANSPORTI SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARINI ISHLAB CHIQISH YO‘LLARI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 381–385. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a61

Bibliografik manbalar


Балашова Е.А. Основные черты, преимущества и недостатки деятельности субъектов малого бизнеса. // Вестник ОмГу. Серия: Экономика. 2010. № 2.

Баркин Д.Е., Вборнова В.В. Особенности инвестиционной деятельности малых промышленных предприятий. // Ученье записки РГСУ. 2011. № 6.

Кантильон Р. Очерк о природе торговли вообще. Ч. 1, гл. 13. // Мировая экономическая мысль Т. I. С. 273-276. https://oll.libertyfund.org/title/higgs-essay-on-the-nature-of-trade-in-general-higgs-ed.

Сэй Ж.Б. Трактат по политической экономии. Фредерик Бастиа. Экономические софизмы. Экономические гармонии. – М.: Дело, 2000. – 232 с.

Тюрго А.Р.Ж. Избранные экономические произведения. / А.Р.Ж. Тюрго. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 171 с.

Шевелев С.Ю., Шевелева Е.А., Кропотова Л.А. Развитие предпринимательства в России: организационные, правовые и экономические аспекты. Монография. – Санкт-Петербург: издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2014. С. 88-90.

Rikardo D. Sochinenija. / D.Rikardo. 1995. – Moscow. С. 82.

Marshall A. Principy jekonomicheskoj nauki. – M.: Direkmedia Pablishing, 2007.

Zombart V., Davydov Ju.N., Sapov V.V. Burzhua: Jetjudy po istorii duhovnogo razvitija sovremennogo jekonomicheskogo cheloveka. Nauka, 1994.

Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха. В 5 вып. Пер.с англ. Вып. 1-5. 1991. – 974 с.

Светуньков М.Г., Светуньков С.Г. Предпринимательство и инновации. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. С. 239.

stat.uz internet sayti.

Холодова A.O. Меры государственной поддержки малого и средного предпринимательства. / М.П.Улитский, A.O. Холодова. // Вестник Университета (ГУУ). – M., 2015. № 10.

Mualliflar


Axror Abdullayev

Durdona Raimova

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a61

Kalit so‘zlar:

kichik va o‘rta biznes, avtomobil transporti, iqtisodiyot, rivojlanish istiqbollari, yuk va yo‘lovchi tashish

Nashr


Bo'lim: Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

O'xshash maqolalar

Siz ham ushbu maqola uchun {$ advancedSearchLink} olishingiz mumkin.