Abstrak


Maqolada zamonaviy innovatsion texnologiyalar va raqamli transformatsiyalardan foydalanish fonida aniqlangan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishlari muhokama qilinadi. “Raqamli iqtisodiyot” atamasining joriy ta’riflarini tahlil qilish asosida muallif uning mohiyati va ahamiyati haqidagi o‘z qarashlarini shakllantirdi

Qanday qilib iqtibos keltirish mumkin


Aliyeva, E. (2023). RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION DIGITAL TEXNOLOGIYALAR: PERSPEKTIV YOKI RIVOJLANISH TAHDIDI. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 33–36. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a5

Bibliografik manbalar


Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On approval of the strategy "Digital Uzbekistan - 2030" and measures for its effective implementation" dated October 5, 2020, No. UP-6079

Golovenchik, G. G. Digital economy [Electronic resource]: textbook-method. complex / G. G. Golovenchik. – Minsk : BGU, 2020

Pekos O. Digital Uzbekistan: goals, objectives, prospects. // Economic Bulletin of Uzbekistan. - 2021. - No. 3. - P.72.

Abdullaev M. K. [Trends in the development of the digital economy in the Republic of Uzbekistan. "Iktisodiyot va innovation tekhnologiyalar" scientific electronic journal. No. 1, 2021, pp. 269-300, p. 298

Wooldridge J. M. Introductory Ecjnjmetrics: A Modern Approach. 4th ed. South Western Cengage Learning, 2009

Tsvetkov, V. A. Tsvetkov, A. A., Dudin, M. N., Lyasnikov, N. V. Digital economy and digital technologies as a vector of strategic development of the national agro-industrial sector // Vestnik Mosk. university - Ser. 6. Economy. - 2018. - No. 1. - P. 51.

Bondarenko, V. M. Worldview approach to the formation, development and implementation of the "digital economy" / V. M. Bondarenko // Modern IT and IT education. - T 13. No. 1. - 2017. - S. 237–251

Savina, T. N. Digital economy as a new development paradigm: challenges, opportunities and prospects / T. N. Savina. - Finance and credit. - 2018. - T. 24. - No. 3 (771). - S. 579-590.

Zaitseva, E. V. Dangers of the digital economy: factors of change in the foundations of human interaction / E. V. Zaitseva // Topical issues of economic sciences and modern management: collection of articles based on the materials of I-III international scientific and practical conferences. - Novosibirsk: SibAK, 2017. - No. 1-3(1). - pp. 41-46

Malinetsky G. G. Digital economy does not exist? / GG Malinetsky // Questions of cultural studies. - 2018. - No. 8. - S. 17-21

Gorodnova N.V., Samarskaya N.A. Problems of modern man and the quality of his life in the digital economy // Creative Economy. - 2019. - Volume 13. - No. 7. - P.1313-1328. doi:10.18334/ce.13.7.40842

Aliyeva E.A. Model of innovative activity // Economics and education. – 2021. – no. 5. - S. 149-155.

Alieva E.A. Essence of innovations: analysis of theoretical approaches. Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics. 2019;(6):p.21-31. https://doi.org/10.21686/2413-2829-2019-6-21-31

Trends in the development of the economy and industry in the context of digitalization / ed. Dr. Econ. sciences, prof. A.V. Babkin. - St. Petersburg: Publishing House of the Polytechnic. un-ta, 2017. - 658 p.

Bucht R., Hicks R. (2018) Definition, concept and measurement of the digital economy // Bulletin of International Organizations. Vol. 13, No. 2, pp. 143–172 (in Russian and English). DOI: 10.17323/1996-7845-2018-02-07.

Mualliflar


Elnara Aliyeva

DOI:

https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a5

Kalit so‘zlar:

raqamli texnologiyalar, raqamlashtirish, tahdid, xavfsizlik, istiqbol, sun'iy intellekt

Nashr


Bo'lim: Рақамли иқтисодиёт

Copyright (c) 2023 Iqtisodiyot va taʼlim

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

O'xshash maqolalar

Siz ham ushbu maqola uchun {$ advancedSearchLink} olishingiz mumkin.