Tom 24 soni 1 (2023): Iqtisodiyot va ta'lim

Nashr qilingan: 2023-02-28

To'liq son


PDF

Банк иши


Зокир Мамадияров
115-122
БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ МАСОФАДАН КЎРСАТИШ ВА РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ ЖИҲАТЛАРИ
PDF
Муслима Назарова
123-129
ЛОМБАРДЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ
PDF
Bexzodjon Shermuxamedov
130-134
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT PORTFELINI TAHLIL QILISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH
PDF
Бобуржон Избосаров
135-143
ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ЛИКВИДЛИЛИГИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ АМАЛИЁТИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Dinara Abdikarimova
143-147
KREDIT BOZORIDA GAROV TA’MINOTIDAN FOYDALANISH ZARURATI VA XORIJ TAJRIBASI
PDF
Сарвар Асқаров
148-156
ЎЗБЕКИСТОН БАНК ТИЗИМИНИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ҚИЛИШ ШАРОИТИДА ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ
PDF
Sarvar Shamusarov
156-162
OʻZBEKISTONNING GLOBAL SUVEREN KREDIT REYTINGIDAGI OʻRNINI YAXSHILASH YOʻLLARI
PDF
Муборак Мурадова
162-167
ИЧКИ БАНК ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ ҲАЛКАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ЮРИТИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Мухлиса Неъматуллаева
168-172
ИНСТИТУЦИОНАЛ ИНВЕСТОРЛАРНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИДАГИ ИШТИРОКИ: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ
PDF
Бобур Элбоев
173-177
БАНК КАФОЛАТИНИ БЕРИШ АМАЛИЁТИ
PDF
Муроджон Юлдашев
178-181
ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РИСК ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ
PDF
Dilrabo Malikova
182-188
TIJORAT BANKLARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGI VA UNI TA’MINLANGANLIGI DARAJASINI BAHOLASH USULI
PDF (Русский)

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит


Мухиддин Калонов, Сабина Джуманиязова
189-195
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКAСИДA БУХГAЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИНГ ХУСУСИЯТЛAРИ ВA УНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ ДAСТУРИ
PDF (Русский)
Iroda Urmanbekova
195-200
XARAJATLARNI TAHLIL QILISHNING YANGI USULLARINI QO‘LLASH - ENERGETIKA KORXONASINING ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH VOSITASI
PDF
Хусниддин Саидакбаров
200-206
БОШҚАРУВ ҲИСОБИ ТИЗИМИДА БИЗНЕС ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ТАШКИЛ ЭТИЛИШИ ВА УНИНГ КОРХОНА ФАОЛИЯТИДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ
PDF
Шахло Эргашева
206-214
СУВ ХЎЖАЛИГИ ФАОЛИЯТИНИНГ БИЗНЕС-МОДЕЛИ БОШҚАРУВ ҲИСОБИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА
PDF
Наргиза Каландарова
215-219
МОЛИЯВИЙ ТАҲЛИЛНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
PDF
Надира Абдусаломова
219-227
МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ (МҲХС) АСОСИДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ҚИЛИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
PDF
Наргиза Абдиева
227-234
ФИРИБГАРЛИК РИСКИНИ БОШҚАРИШДА ИЧКИ АУДИТНИНГ ТУТГАН ЎРНИ
PDF
Зарина Ташкенбаева
235-238
БОШҚАРУВ ҲИСОБИНИНГ ТАРКИБИЙ ТУЗИЛИШИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
PDF
Мафтунахон Абдураимова
238-244
СУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИНИ АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИДАН ЎТКАЗИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ
PDF
Аброрбек Козимжонов
244-249
МҲХС АСОСИДА ТУЗИЛГАН МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF

Молия ва солиқлар


Фахриддин Исаев
317-326
ЙИРИК КОРХОНАЛАР МИСОЛИДА СOЛИҚ ЙИҒИЛУВЧAНЛИГИ КЎРCAТКИЧИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
PDF
Жахонгир Турсунов
327-333
ЎЗБЕКИСТОНДА ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИ ТИЗИМИНИ ИСТИҚБОЛДА БАРҚАРОР АМАЛГА ОШИРИЛИШИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ
PDF
Умид Нормурзаев
334-339
СОЛИҚ ИМТИЁЗЛАРИ БЕРИШ ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Бунёд Раджабов
340-344
ЭМИТЕНТЛАРНИНГ ХАЛҚАРО КОРПОРАТИВ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИДАГИ ИШТИРОКИ ТАҲЛИЛИ
PDF
Самариддин Махмудов
344-351
ЛОГИСТИКА КОРХОНАЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАНБАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ
PDF
Шамсиддин Валиев
352-360
ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ
PDF
Феруз Ахмедов
360-365
СОЛИҚДАН ҚОЧИШ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ОҚИБАТЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ТАҲЛИЛИ
PDF
Зариф Ахроров, Авазхон Агзамов
365-371
ФОЙДАНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ КАФОЛАТИ СИФАТИДА
PDF (Русский)
Gulshat Karlibayeva
371-376
TAʼLIM MUASSASALARINI BYUDJETDAN MOLIYALASHTIRISH MABLAGʼLARINING TARKIBI VA MANBALARI
PDF
Аъзамжон Аҳмадалиев
376-383
ҲУДУД МОЛИЯВИЙ ИМКОНИЯТЛАРИНИ МАХСУС ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАР ФАОЛЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ ХУСУСИДА
PDF
Соҳиб Джумаев
383-391
МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАР МУВОЗАНАТЛАШГАН МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИГА ДАРОМАД БАЗАСИ ШАКЛЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАЪСИРИ ТАҲЛИЛИ
PDF
Фарход Зайниев
391-397
АҲОЛИ ДАРОМАДЛАРИ ВА ХАРАЖАТЛАРИ БАЛАНСИГА ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАР ДАРОМАД СОЛИҒИНИНГ ОПТИМАЛ ТАЪСИРИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ
PDF
Шухрат Мусалимов
397-401
МОЛ-МУЛК СОЛИҒИНИНГ ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ
PDF
Надир Мухаммадов
401-406
СОЛИҚ МАЪМУРИЯТЧИЛИГИГА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ОРҚАЛИ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ
PDF
Улуғбек Тўлаков
407-416
КЎЧМАС МУЛКНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШДА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ
PDF
Баходир Турабов
416-421
БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИДАН ОҚИЛОНА ФОЙДЛАНИШ ВА БЮДЖЕТ ИНТИЗОМИНИ МУСТАҲКАМЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МАСАЛАЛАРИ
PDF
Иброхимжон Фозилжонов
421-426
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИНИНГ ПУЛ ОҚИМИ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛОВЧИ КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF
Шерхон Туйчиев
427-433
ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ ТИЗИМИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ
PDF
Мирсаид Файзуллоев
434-439
СОЛИҚ НАЗОРАТИ-ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ
PDF
Рамшид Хўжақўлов
439-445
ДАВЛАТ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТЎҒРИ СОЛИҚЛАРНИНГ ПРОГНОЗЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
PDF