1.
Turayeva G. DON ISHLAB CHIQARISH BARQARORLIGINI TA’MINLASHNING ISTE’MOL SAVATIDAGI AHAMIYATI. IvТ [Internet]. 2023 Apr. 28 [cited 2023 Sep. 23];24(2):440-4. Available from: https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/1074