1.
Abduxalilov B. AXBOROT TEXNOLOGIYALARI XIZMATLARI VA JARAYONLARI RAQOBATBARDOSH BOSHQARUVINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI. IvТ [Internet]. 2023 Apr. 28 [cited 2024 May 28];24(2):342-6. Available from: https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/1058