1.
Sayfullayeva М, Xairova Д. QURILISH INDUSTRIYASIDA KORPORATIV BOSHQARUV: RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI, MUAMMO VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. IvТ [Internet]. 2023 Apr. 28 [cited 2024 May 28];24(2):115-20. Available from: https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/1022