Азадова, Бонупошша. “ЎЗБЕКИСТОНДА УЗУМЧИЛИК-ВИНОЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРИ БЎЙИЧА РАҚОБАТБАРДОШЛИКНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ”. Iqtisodiyot va taʼlim 24, no. 2 (April 28, 2023): 289–295. Accessed September 27, 2023. https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/1049.