Turayeva, G. “DON ISHLAB CHIQARISH BARQARORLIGINI TA’MINLASHNING ISTE’MOL SAVATIDAGI AHAMIYATI”. Iqtisodiyot Va taʼlim, vol. 24, no. 2, Apr. 2023, pp. 440-4, doi:10.55439/ECED/vol24_iss2/a70.