Мусабеков, У. “МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ”. Iqtisodiyot Va taʼlim, vol. 24, no. 2, Apr. 2023, pp. 222-7, doi:10.55439/ECED/vol24_iss2/a34.