Sayfullayeva М., and Xairova Д. “QURILISH INDUSTRIYASIDA KORPORATIV BOSHQARUV: RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI, MUAMMO VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI”. Iqtisodiyot Va taʼlim, vol. 24, no. 2, Apr. 2023, pp. 115-20, doi:10.55439/ECED/vol24_iss2/a18.