Аралов, Ғ. “ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА СМАРТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТИЗИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИННОВАЦИОН РЕСУРСЛАРИНИ АНИҚЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИ”. Iqtisodiyot Va taʼlim, vol. 24, no. 2, Apr. 2023, pp. 37-42, doi:10.55439/ECED/vol24_iss2/a6.