[1]
E. Ibadullayev, “XORAZM VILOYATIDA TURISTIK-REKREATSION XIZMATLARNING RIVOJLANISH HOLATI VA TAHLILI”, IvТ, no. 5, pp. 407–415, Oct. 2021.