[1]
B. Abduxalilov, “AXBOROT TEXNOLOGIYALARI XIZMATLARI VA JARAYONLARI RAQOBATBARDOSH BOSHQARUVINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI”, IvТ, vol. 24, no. 2, pp. 342–346, Apr. 2023.