[1]
J. Butayev, “MILLIY FOND BOZORI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLI YO‘NALISHLARI”, IvТ, vol. 24, no. 2, pp. 250–255, Apr. 2023.