[1]
M. Numanova, “INSON KAPITALIGA SARMOYA YANGI O‘ZBEKISTONNING FAROVONLIGI KAFOLATI”, IvТ, vol. 24, no. 2, pp. 170–176, Apr. 2023.