[1]
Sayfullayeva М. and Xairova Д., “QURILISH INDUSTRIYASIDA KORPORATIV BOSHQARUV: RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI, MUAMMO VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI”, IvТ, vol. 24, no. 2, pp. 115–120, Apr. 2023.