Bahriddinova, M. (2022) “OʻZBEKISTONDA MIGRATSIYA JARAYONLARINING HUDUDIY XUSUSIYATLARI”, Iqtisodiyot va taʼlim, 23(6), pp. 192–196. doi: 10.55439/ECED/vol23_iss6/a834.