Ibadullayev, E. (2021) “XORAZM VILOYATIDA TURISTIK-REKREATSION XIZMATLARNING RIVOJLANISH HOLATI VA TAHLILI”, Iqtisodiyot va taʼlim, (5), pp. 407–415. doi: 10.55439/ECED/vol_iss5/a267.