Turayeva, G. (2023) “DON ISHLAB CHIQARISH BARQARORLIGINI TA’MINLASHNING ISTE’MOL SAVATIDAGI AHAMIYATI”, Iqtisodiyot va taʼlim, 24(2), pp. 440–444. doi: 10.55439/ECED/vol24_iss2/a70.