Abduxalilov, B. (2023) “AXBOROT TEXNOLOGIYALARI XIZMATLARI VA JARAYONLARI RAQOBATBARDOSH BOSHQARUVINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI”, Iqtisodiyot va taʼlim, 24(2), pp. 342–346. doi: 10.55439/ECED/vol24_iss2/a54.