Butayev, J. (2023) “MILLIY FOND BOZORI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLI YO‘NALISHLARI”, Iqtisodiyot va taʼlim, 24(2), pp. 250–255. doi: 10.55439/ECED/vol24_iss2/a38.