Мусабеков, У. (2023) “МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ”, Iqtisodiyot va taʼlim, 24(2), pp. 222–227. doi: 10.55439/ECED/vol24_iss2/a34.