Numanova, M. (2023) “INSON KAPITALIGA SARMOYA YANGI O‘ZBEKISTONNING FAROVONLIGI KAFOLATI”, Iqtisodiyot va taʼlim, 24(2), pp. 170–176. doi: 10.55439/ECED/vol24_iss2/a27.