Zufarova, G. (2023) “AHOLINI ISH BILAN TA’MINLASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”, Iqtisodiyot va taʼlim, 24(2), pp. 139–145. doi: 10.55439/ECED/vol24_iss2/a22.