Sayfullayeva М. and Xairova Д. (2023) “QURILISH INDUSTRIYASIDA KORPORATIV BOSHQARUV: RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI, MUAMMO VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI”, Iqtisodiyot va taʼlim, 24(2), pp. 115–120. doi: 10.55439/ECED/vol24_iss2/a18.