Аралов, Ғ. (2023) “ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА СМАРТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТИЗИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИННОВАЦИОН РЕСУРСЛАРИНИ АНИҚЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИ”, Iqtisodiyot va taʼlim, 24(2), pp. 37–42. doi: 10.55439/ECED/vol24_iss2/a6.