Ibadullayev, Ergash. 2021. “XORAZM VILOYATIDA TURISTIK-REKREATSION XIZMATLARNING RIVOJLANISH HOLATI VA TAHLILI”. Iqtisodiyot Va taʼlim, no. 5 (October):407-15. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss5/a267.