Turayeva, Gulizahro. 2023. “DON ISHLAB CHIQARISH BARQARORLIGINI TA’MINLASHNING ISTE’MOL SAVATIDAGI AHAMIYATI”. Iqtisodiyot Va taʼlim 24 (2):440-44. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a70.