Мусабеков, Улуғбек. 2023. “МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ”. Iqtisodiyot Va taʼlim 24 (2):222-27. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a34.