Sayfullayeva Мадина, and Xairova Динара. 2023. “QURILISH INDUSTRIYASIDA KORPORATIV BOSHQARUV: RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI, MUAMMO VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI”. Iqtisodiyot Va taʼlim 24 (2):115-20. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a18.