Сарсенбаев, Бахитжан, Феруза Оспанова, Рауаж Утамбетов, and Нурбану Джуманиязова. 2023. “МИНТАҚАЛАРДА ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ”. Iqtisodiyot Va taʼlim 24 (2):42-46. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss2/a7.