Xidirоvа B. RАQАMLI IQTISОDIYОTNI RIVОJLАNTIRISH STRАTEGIYАSINI ISHLАB CHIQISHDА АXBОRОT- KОMMUNIKАTSIYА TEXNОLОGIYАLАRINI QО‘LLАSHNING О‘ZIGА XОS XUSUSIYАTLАRI. Iqtisodiyot va taʼlim, [S. l.], v. 23, n. 6, p. 486–491, 2022. DOI: 10.55439/ECED/vol23_iss6/a884. Disponível em: https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/884. Acesso em: 28 may. 2024.